START | OM OSS | KONTAKT

VÄLKOMMEN

Vi har bred erfarenhet inom våra områden och kan på bästa sätt biträda våra klienter - privatpersoner och mindre företag. Vi arbetar snabbt och resultatinriktat och engagerar oss i våra klienters sak. Vi biträder vid förhandlingar med motparter och inför domstolar och andra myndigheter.

Här är exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Familjen

Äktenskapsförord - samboavtal - skilsmässa - bodelning - samboseparation - barns boende - vårdnad - umgänge - underhållsbidrag  

Arvsrätt

Testamente - bouppteckning - arvskifte 

Fastighet

Köp - gåva - dolda fel 

Företag

Kompanjonavtal - hyresfrågor - anställda - företagsöverlåtelse 

Upphovsrätt

Upphovsrättsliga avtal och tvister 

Rättshjälp och rättsskydd

Vi förmedlar allmän rättshjälp och rättsskydd genom försäkring 

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen innehåller allmän information som inte ska uppfattas som yrkesmässig juridisk rådgivning. Informationen är inte heltäckande eller fullständig.