| OM OSS |

VÄLKOMMEN

Vi har bred erfarenhet inom våra områden och kan på bästa sätt biträda våra klienter - privatpersoner och mindre företag. Vi arbetar snabbt och resultatinriktat och engagerar oss i våra klienters sak. Vi biträder vid förhandlingar med motparter och inför domstolar och andra myndigheter.

Här är exempel på vad vi kan hjälpa till med:

Familjen

Äktenskapsförord - samboavtal - skilsmässa - bodelning - samboseparation

Arvsrätt

Testamente - bouppteckning - arvskifte

Fastighet

Köp - gåva - dolda fel

Rättshjälp och rättsskydd

Vi förmedlar allmän rättshjälp och rättsskydd genom försäkring