START | OM OSS | KONTAKT

BARNS BOENDE

HAR FÖRÄLDRARNA GEMENSAM VÅRDNAD om ett barn kan de avtala om hos vem av föräldrarna barnet ska bo och vända sig till socialnämnden och få avtalet godkänt. Även domstol kan besluta om barns boende.

ETT SKRIFTLIGT AVTAL om hos vem av föräldrarna barnet ska bo och som godkänns av socialnämnden får samma verkan som en domstols dom. Det betyder bl.a. att avtalet kan verkställas om föräldrarna senare inte kommer överens. Socialnämnden ska innan godkännande pröva om föräldrarnas avtal är till barnets bästa.

En av föräldrarna kan också själv vända sig domstol med ett yrkande om att domstolen ska besluta att barnet ska bo hos henne eller honom. Det kan bli aktuellt när föräldrar som ska separera eller som inte bor tillsammans och som har gemensam vårdnad om barnet inte själva kan komma överens om var barnet ska bo.

VÄXELVIS BOENDE innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan dock bara vara skriven hos en av föräldrarna.

Domstol kan, även om ena föräldern motsätter sig det, besluta att barnet ska bo växelvis hos var och en av föräldrarna om domstolen finner att det är bäst för barnet.