START | OM OSS | KONTAKT

SAMBOAVTAL

SAMBOLAGEN GÄLLER FÖR TVÅ PERSONER som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagen innehåller framför allt regler om delning av sambornas gemensamma bostad och bohag när ett samboförhållande upphör genom separation eller den ena sambons död. I ett samboavtal kan samborna avtala att sambolagens regler inte ska gälla eller om annan delning än enligt sambolagens regler.

SKILLNADER I MAKARS OCH SAMBORS JURIDISKA STÄLLNING. Många väljer av olika skäl att vara sambor i stället för att gifta sig. De som väljer att vara sambor bör tänka på att det finns flera viktiga skillnader i de lagar som reglerar makars respektive sambors rättigheter och skyldigheter. Särskilt kan nämnas att 

- sambor inte har någon underhållsskyldighet mot varandra ens efter ett långvarigt förhållande,

- rätten till bodelning bara gäller gemensam bostad och bohag. All annan egendom behåller var och en om samboförhållandet upphör. En sambo har inte någon form av ”giftorätt” i t.ex. andra sambons fritidshus, bil, pengar på banken eller aktier,

- sambor har inte någon rätt till arv efter varandra och att

- bara mamman har vårdnaden om barn till samboende föräldrar (de kan dock genom en anmälan till skattemyndigheten få gemensam vårdnad genom registrering).

SAMBOAVTAL. Sambor som vill hålla sina ekonomiska förhållanden helt isär, kan avtala att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla i deras samboförhållande. Ett alternativ är att avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av samborna eller de blivande samborna. Det finns inga bestämmelser om att avtalet ska registreras. Genom ett nytt avtal kan samborna ändra vad de tidigare kommit överens om.

TESTAMENTE. Ett inbördes testamente mellan samborna brukar också vara lämpligt att upprätta.