START | OM OSS | KONTAKT

UMGÄNGE MED BARN

FÖRÄLDRARNA HAR ETT GEMENSAMT ANSVAR att se till att barnet har kontakt med och umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är till för barnet och för att barnet har behov av kontakt med båda sina föräldrar.

DET ÄR VIKTIGT FÖR ETT BARNS UTVECKLING att ha nära och goda relationer till båda föräldrarna även om de är i konflikt med varandra. Undersökningar visar att barn som har dålig eller ingen kontakt med ena föräldern får en negativ bild av den föräldern. Identifikationen med den föräldern försvåras och barnet riskerar att få svag självkänsla.

Både vid gemensam vårdnad och när en av föräldrarna har ensam vårdnad kan de avtala om hur umgänget med den förälder som barnet inte bor tillsammans med ska vara reglerat. Om avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden får det samma verkan som en domstols dom. Det betyder bl.a. att avtalet kan verkställas om föräldrarna senare inte kan komma överens om hur umgänget ska ske. Socialnämnden ska innan godkännande pröva om avtalet är till barnets bästa.

NÄR DOMSTOL BESTÄMMER OM UMGÄNGET. Försvårar den förälder hos vilken barnet bor umgänge med den andra föräldern, kan den föräldern vända sig till tingsrätten och få ett beslut om hur umgänget med barnet ska vara ordnat. Det sker genom att ansöka om stämning. Tingsrätten ska då, liksom när det gäller vårdnad och boende, besluta i umgängesfrågan efter vad som är bäst för barnet.